O mně

Mgr. Vendula Kraslová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již během studia jsem zahájila svou právní praxi absolvováním stáže na Okresním soudě v Karviné a na Nejvyšším soudě v Brně. Během studia jsem dále získala zkušenosti v renomované advokátní kanceláři zaměřující se na správu a vymáhání pohledávek.

V průběhu studia jsem absolvovala v anglickém jazyce jednosemestrový studijní pobyt Erasmus zaměřený na evropské trestní právo a mezinárodní právo soukromé. Měla jsem také možnost se seznámit s chorvatským právním řádem.

Po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem pracovala v brněnské advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi. Během této praxe jsem získala značné zkušenosti napříč všemi oblastmi práva, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního. Tuto svou praxi jsem úspěšně zakončila složením advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.