O nás

Advokátní kancelář Mgr. Vendula Kraslová

Mgr. Vendula Kraslová, advokát

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již během studia jsem zahájila svou právní praxi absolvováním stáže na Okresním soudě v Karviné a na Nejvyšším soudě v Brně. Během studia jsem dále získala zkušenosti v renomované advokátní kanceláři zaměřující se na správu a vymáhání pohledávek.

V průběhu studia jsem absolvovala v anglickém jazyce jednosemestrový studijní pobyt Erasmus zaměřený na evropské trestní právo a mezinárodní právo soukromé. Měla jsem také možnost se seznámit s chorvatským právním řádem.

Po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem pracovala v brněnské advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi. Během této praxe jsem získala značné zkušenosti napříč všemi oblastmi práva, zejména pak v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního. Tuto svou praxi jsem úspěšně zakončila složením advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.

Specializace:   Právo nemovitostí, závazkové právo, obchodní právo, pracovní právo


Mgr. Jana Zárubová, advokátní koncipient

V roce 2016 jsem úspěšně dokončila studium na Právnické fakultě Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Právní praxi jsem zahájila již v začátcích studia, a to absolvováním stáže na Krajském soudě v Brně - pobočka v Jihlavě, kde jsem nahlédla do zákulisí vypracování a vydávání soudních rozhodnutí. Během studia jsem získala praxi také v realitní kanceláři, kde jsem zpracovávala agendu smluv vztahujících se k převodu nemovitostí, a v dopravní společnosti, kde jsem se zabývala administrací smluv a certifikací společnosti.

Po absolvování studia na vysoké škole jsem pracovala v brněnské advokátní kanceláři zaměřující se na generální praxi, která mi rozšířila znalosti v různých oblastech práva. Během této praxe jsem získala značné zkušenosti zejména v právu občanském, obchodním, rodinném, pracovním a trestním.

Specializace:   Insolvence a exekuce, GDPR, obchodní právo, zastupování před soudy