Odměna advokáta
Mgr. Vendula Kraslová

První konzultace v délce nepřesahující 60 minut, která nezahrnuje poskytování právních služeb, je zdarma. Na této první schůzce dochází k základnímu seznámení s případem klienta, k informování ohledně výše odměny za právní služby a k případné dohodě o poskytování právních služeb.

Odměna za právní služby je stanovena především na základě předchozí dohody mezi mnou a klientem, a to s ohledem na složitost věci a její odbornou a časovou náročnost. Vzájemnou dohodou může být odměna za právní služby stanovena jako odměna:

• časová (hodinová) - určena násobkem hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právní služby klientovi;

• odměna podle úspěchu věci - určena v závislosti na výsledku sporu jako podíl z částky nebo hodnoty věci;

• odměna za vyřízení věci - odměna za konkrétní provedenou právní službu bez ohledu na její časovou náročnost a množství hodin strávených při poskytování právní služby;

• paušální odměna - klient platí pravidelně za určité časové období (zpravidla za jeden kalendářní měsíc) dohodnutou částku bez ohledu na rozsah a množství poskytnutých právních služeb.


Výše hodinové odměny se zpravidla pohybuje od 1.200,- Kč s ohledem na složitost a časovou náročnost věci. Nejsem plátcem DPH.


Není-li odměna za právní služby určena na základě vzájemné dohody s klientem, řídí se výše odměny za právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).


Příklady cen:

Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným                                  od 5.000,- Kč

Kupní smlouva na nemovitost společně s návrhem na vklad a advokátní úschovou    od 5.000,- Kč

Darovací smlouva                                                                                                               od 2.500,- Kč

Nájemní smlouva                                                                                                                od 3.000,- Kč

Pracovní smlouva                                                                                                               od 3.000,- Kč

Podklady pro podání návrhu na nesporný rozvod (včetně dohody o vypořádání společného jmění manželů a dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem)                                              od 6.000,- Kč


Dovoluji si Vás informovat, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, a to konkrétně sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Bližší podrobnosti o tomto mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na  www.cak.cz.