Právní služby

Mgr. Vendula Kraslová

Právní služby poskytuji zejména v následujících oblastech práva:

OBČANSKÉ PRÁVO

• sepis a revize smluv

• vymáhání pohledávek a zastupování v civilním řízení

• zastupování v dědickém řízení

• zajištění komplexních služeb při převodu nemovitostí

• vymáhání nároků spotřebitelů

RODINNÉ PRÁVO

• svěření dítěte do péče 

• stanovení výživného (včetně snížení nebo zvýšení)

• rozvod manželství

• vypořádání společného jmění manželů

• určení a popření otcovství

TRESTNÍ PRÁVO

• obhajoba v přípravném trestním řízení

• obhajoba v řízení před soudy

• zastupování poškozených v trestním řízení

PRACOVNÍ PRÁVO

• sepis pracovní smlouvy a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

• ukončení pracovního poměru a spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru

• vymáhání nároků zaměstnance i zaměstnavatele

OBCHODNÍ PRÁVO

• sepis a revize smluv

• zakládání obchodních společností a provádění změn v obchodních společnostech (například změny v orgánech obchodní společnosti, převody podílů)

• správa a vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

• přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení

Poradím si také i s jinými oblastmi práva, tudíž se na mne neváhejte obrátit i s věcí, která nespadá mezi výše uvedené právní oblasti.