Závazkové právo

Advokátní kancelář Mgr. Vendula Kraslová

Závazkové právo


  • příprava a kontrola smluv (například kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce, jakož i další smlouvy připravené na míru dle Vašich požadavků)
  • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (zástavní smlouva, dohoda o srážkách ze mzdy, uznání dluhu, ručení, bankovní záruka a jiné)
  • uplatňování práv klientů z existujících smluvních vztahů a zastoupení před obecnými soudy i v rozhodčím řízení (vymáhání pohledávek, spory ohledně vadného plnění, spory ohledně ukončení smluvního vztahu a jiné)
  • uplatňování práv z titulu náhrady újmy na zdraví a náhrady škody (případy dopravních nehod, pracovních úrazů a úrazů v běžném životě)


Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.